Penjačka etika

Etika u penjanju je jednostavna i komplicirana u isto vrime.

Iako se zasniva na zdravom razumu i bontonu, postoje i sive zone kao što se nedavno vrtila tema oko zatvorenih projekata i prava na FA.

Više o tome na:

Neke stvari su poprilično jednostavne kao: pristup penjalištu preko privatnog posjeda, pa se potrebno bit obziran prema vlasniku posjeda, ne bacanje smeća, zamolit za ulaz u smjer koji je ‘okićen’ od strane drugog penjača…

Naime, članak pišemo potaknuti nedavnim događajima na Vrulji, gdje je skupina penjača ušla u smjer Dugi rat, 9a+, i izvode tehnički uspon smjera.

Dugi rat je smjer koji je prije 4 godine zabušio Jernej Kruder i prošle godine izvodi prvi uspon. Time je Hrvatska dobila svoj najteži sportsko penjački smjer, te određenu reklamu kao takve destinacije.

Photo: Tor Johnsson

Penjačka povijest je velika i dok nije postojalo sportsko penjanje, penjači su često izvodili tehničke uspone smjerova. Tehnički uspon smjera podrazumijeva korištenje bilo koje potrebne opreme za osiguravanje i napredovanje u smjeru.

Razlika između dva navedena penjačka stila je da se u sportskom penjanju, oprema koristi isključivo za osiguravanje prilikom pada, dok se za napredovanje koriste samo prirodna hvatišta.

Smjer je na Vrulji je izuzetno atraktivan, izazovan ali poprilično krušljiv tj. lomljiv.

Photo: Tor Johnsson

Dok je Jernej projektirao smjer, puklo je nekoliko hvatišta, tako je lomom dijela stijene koji je Jernej koristio za ‘knee bar’ odmor i jednog hvatišta, Jernej zaključio da smjer više nije 9a kako je dotad smatrao.

Potaknuti nedavnim događajima na Vrulji, zamolili bi penjačku zajednicu da za tehničke uspone koriste smjerove koji su tako i popeti i navedeni u vodičima, dok sportsko penjačke smjerove da penju na sportski način jer:

  • nepotrebno oštećuju spitove
  • riskira se moguće (i nepotrebno) oštećivanje stijene

Vijest se objavila na Facebook-u, sudionici u tom događaju nepromišljeno su to učinili, te kada im se ukazalo na ozbiljnost situacije i moguće posljedice, ispričali su se penjačkoj zajednici.

Lekcija je naučena, ovaj put bez ozbiljnih posljedica.

Ukoliko se ošteti stijena u smjeru, smjer se mijenja na nepredvidive načine, dok poučeni poviješću, namjerno mijenjanje stijene se smatra velikim prekršajem i osudom penjačke zajednice.

Smatramo da se tehničkim usponom sportsko penjačkog smjera nepotrebno i namjerno riskira oštećivanje stijene.

Zbog toga bih zamolili penjačku zajednicu da budu svjesni posljedica, da iza sebe ostavimo što manje traga i čuvamo stijene u njenom izvornom obliku.

Photo: Tor Johnsson